Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Min far Hans Østergaard Jensen som soldat

Imod hans ønske, blev han desværre hjemsendt i utide, på grund af sygdom

Forinden Hans bosatte sig på Venø, indgav han andragende for statslån for oprettelse af husmandsbrug

Anbefaling

Forinden Hans blev gift, 1933, og bosatte sig på Venø, fik han begynderår som tjenestekarl hos sin søster og svoger Johanne og Peder Møller Sønderriis, på "Sønderriis" Venø.

Under ophold som tjenstekarl herved pådrog han sig en svær sygdom, hvorunder har fik breve som herunder vist fra hjemmet i Thyregod, samt fra søskende.

Sønderriis Venø 1954

Sønderriis Venø 1954

Brev fra han bror Elmer

Brev fra hans søster Karla