Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Alsace turen 2005 - kort fortalt

Med bustur til Alsace i Frankrig, deltog vi med et sådant, velarrangeret af Ældre Sagen for Aulum – Vildbjerg, i samarbejde med rejseselskabet Riis Rejser, som med velfungerende bus, chauffør og dygtig rejseleder, gav os et interessant og oplevelsesrigt tur i uge 39, 2005.
Såvel ud som hjemrejse til vort opholdssted på Hotel Hexagone i Colmar, Alsace, blev kørt ad vejen Slesvig, Hannover, Kassel, dog med overnatningsophold på Hotel Eydt i Kirchheimer, i Tyskland.
Under udrejse spiste vi frokost til hjemmefra medbragt madpakke, på rastepladsen Rasthof Allertal V.
Fra Kirchheimer blev kørt ad Frankfurt, Strasbourg til Colmar i Alsace, dog med ophold i Baden Baden, for her at se et kun få år gammelt opført landevejskirke, smukt opført i pyramideform, hvis facade var af glasmosaik fliser, indsat som bibelske motiver.

Ophold i Colmar.
Under det 4 dages ophold i Colmar, gik førstedagen til fods ved rundtur i Colmar, for her at bese en del af denne by sine seværdigheder, med de gamle historiske bygninger, torve, og det smukke område under navnet ”Lille Venedig”. Ligeledes besøgtes her Musee Unterlinten.
Under de 4 dags ophold her, spistes aftensmad på skift imellem Hotel Hexagone og Restaurant Pfeffel.

Øvrige dage gik med veltilrettelagte busture i Alsace området.
Turene blev kørt som dags ture, som ”Vinruten” – ”Strasbourg turen” og ”Bjergruten”. 
Vin rute turen var i det smukke område med de mange vindyrkningsarealer, hvorunder var en del ophold for at se de historiske seværdigheder som igennem tiderne herved var forekommen og havde sat sin præg.
Første stop var i Kayserberg, med ret mange gamle historiske bindingsværkbygninger hvor vi herved så nobelpristager Albert Schweizers hus - og mindestatue af.
Næste stop var ved kirkebesøg i Benwihr og stop for frokostpause ved Requewihr, og herfra til det store kendte middelalderborg Haute-Königsbourg, som ligge på et bjergtop.
Afslutning på denne vin rute tur var med spænding til vinsmagning hos Raymond Renck i Beblenheim, hvor vi her prøvesmagte 5 forskellige hvidvine, ligesom der herved var lejlighed for køb af samme, hvad også en del benyttede sig af.

Strasbourg turen.
Denne var primært henlagt til besøg af EU – Parlamentet, hvor vi af Grethe Jensen fik en nøje orientering vedr. gangen i parlamentet, hvorefter vi overværede en del af et møde i Plenarsalen, som for den dag drejede sig om debat vedr. EU bekymringer for import fra Kina. 
Vedr. EU-parlamentet, berettes herved i korte træk senere.
Efter et to timers besøg i parlamentet, blev der til fods tid til en mindre rundtur i byen, hvor vi bl.a. gik omkring Petit France, Rue Gutenberg og til det store Katedral. 
Strasbourg turen blev afsluttet med en kanalrundfart.

Bjergruten var planlagt som et historisk præget udflugt, op igennem Munsterdalen med bjergkørsel til Alsaces højeste punkt Grand Ballon, 1424 m.o.h. Herved var der megen fin udsigt over de mange vinmarker.
Under denne tur besøgtes museet Le Ligne for 1. verdenskrig. Besøg ved denne museum og historie fra den tid, med skyttegrave, filmforevisning, pigtrådsspærringer og andet materiel fra denne krig hvorved mange tusinde soldater omkom, gav stærke følelser fra fortidens grusomheder som da i området herved havde hersket. 
Ligeledes var alt træbevoksning på bjergområderne herved, på den tid helt udbrændte.

Ved opsat informationstavle på denne sted stod nogenlunde som sådan, oversat af rejseleder:
” 10.000-er af franske og tyske soldater faldt i denne frontafdeling ??? i svære kampe 1915 – 16, Besøgende: Tænk på dem (Ære være deres minde)”

Herfra kørtes til kirkegården ”1914 HARTMANNSWILLERKOPF 1918” i Le Vieil Armand, hvor der på indmuret tavle med påskrift, oversat af rejseleder stod som sådan: 10.000 franskmænd begravet i denne jord.

Efter herved nævnte ture køres hjemturen, ad samme rute som udturen med overnatning på samme hotel i Tyskland, dog med ophold og frokostpause i Heidelberg.
Ophold i Heidelberg blev hele turens største fiasko, da den simpelthen druknede i regnvejr. Turen hertil var tiltænkt som et til fods rundtur i den gamle og smukke by, med besøg på Theodor Brûgge Slotsruin. Men ophold herved druknede i regn, så det blev kun til paraplyhandel og stå i læ hvor sted herfor var at finde.

Sidste dagen for hjemrejse kørtes ad Celle, hvor vi her så slottet hvor Caroline Mathilde boede, samt gik en tur i byens flotte gågader.
Alsace turen afsluttedes med aftenspisning på Røde Kro i Danmark. 

Europa - Parlamentet – i korte træk.
For besøg i EU-Parlamentet er der strengt kontrol af besøgende og medbragt håndbagage. Der skal vises pas og håndbagage skannes.
Europa - Parlamentet har i dag 732 medlemmer fra 25 forskellige medlemslande, som repræsentere i dag 455 millioner indbyggere.
Den nye forfatningstraktat fastsætter et loft på 750.
I 1979 var 16,5 % af medlemmerne af Europa – Parlamentet kvinder; denne andel nåede ved valget i 2004 op på 30,2 %.
Europa – Parlamentets møder og forhandlinger er offentlige. Europa – Parlamentets beslutninger, udtalelser og forhandlinger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Medlemmerne rejser hver måned en uge til Strasbourg for at deltage i planarmødet. Derudover holdes yderligere et vist antal todages mødeperioder i Bruxelles. Generalsekretariatet har sit hjemsted i Luxembourg.
Europa – Parlamentet har hjemsted i Strasbourg, men arbejder tre forskellige steder; i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg.
Formanden leder arbejdet i Parlamentet og dets organer. Han leder plenarmøderne og møderne i Præsidiet og Formandskonferencen, samt repræsentere Parlamentet udadtil.
Der er 20 forskellige parlamentariske udvalg ( = ministerier i folketing)
Ligesom andre parlamenter har Europa – Parlamentet tre grundlæggende beføjelser: 
Lovgivningsbeføjelsen, budgetbeføjelse og kontrolbeføjelsen.

For lovgivningsbeføjelsen vedtager parlamentet EU’s lovgivning sammen med Ministerrådet.
Herunder forekommer en del regler og rettigheder vedr. lovgivning. 
Den almindelige lovgivningsprocedure omfatter en, to eller tre behandlinger.

Europa – Parlamentet og Ministerrådet deler budgetmyndigheden, ligesom de deler lovgivningsbeføjelsen.

For kontrolbeføjelsen udøver Europa – Parlamentet demokratisk kontrol med samtlige fællesskabsaktiviteter.

Øvrige oplysninger vedr. Europa – Parlamentet kan indhentes over dennes hjemmeside: www.europarl.eu.int 

                   Lidt fotooptagelser ved tre fortløbende galerier