Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Under Københavneturen
besøgtes Ellen og Conrad 
i Nøddebo

Min håndskrevne dagbog under min første københavnertur 1946.

Turen forekom med Valborg Christensen, boende på Venø, men havde lejlighed i København.

Min dagbog er ikke nogen steder renskreven, men er dog nogenlunde læsebar.