Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Mindesamvær i Rødders fodspor.

"Venøborg" - på Venø

April 2005

I anledning af vor nu afdøde far og tidligere Venø bo Hans Østergaard Jensen, tirsdag den 5. april kunne være fyldt 100 år, havde 35 efterkommere heraf, sat sig stævne på ”Venøborg” fra den 1-3 april 2005.

Beslutning for at netop Venøborg blev valgt, var denne: Dorthea og Hans Østergaard Jensen besad Borbjerggaard gennem årene 1933-46, hvor de da herved fik sine samtlige 3 børn.

Ligeledes har slægtens rødder boet og haft uafbrudt tilknytning til øen igennem årene fra 1832-2002.

Igennem efterladte beskrivelse fremkommer, at grundene til opførelse af sommerlejrene, ”Venøborg” og ”Firbjergsande” i tidernes morgen er skænket af slægtens rødder, brødrene Mads Peder Jensen Sønderriis på "Sønderriis" og Peder Kr. Staunstrup Jensen på "Nørreriis". De to brødre er sønner af Else Riis Pedersen og Jens Riis Pedersen, som begge er begravet på Venø kirkegård, på gravsteder syd for kirken, med jernkors over.

Da de to brødre gik meget ind for godt og sundt ungdom, skænkede de herfor grundene til opførelse af de to lejre.

Grunden som Venøborg ligger på et herved udstykket areal, fra et større areal som på den tid strakte sig fra Vest fjord til Øst fjord, som nævnte Else Riis Pedersen, der som datter fra Nørskov i tidernes morgen fik i medgift ved giftemålet med Jens Riis Pedersen, og tilhørte således ejendommene "Nørreriis" og "Sønderriis".

Familiesamværet var dels for en hyggelig samværs weekend, samt give nutiden et lille indblik i sine forfædres liv, virke og gøremål, med en vandretur i sine rødders fodspor.

Familiesamværet var dels for en hyggelig samværs weekend, samt give nutiden et lille indblik i sine forfædres liv, virke og gøremål, med en vandretur i sine rødders fodspor. Vandreturen gik til Borbjerggaard og strand derved, tur op på Sorthøj, vandretur langs strand til Nørrerriis.

Billedgalleri fra denne tur kan ses herved: Billedgalleri

Biografibeskrivelser ved år på Venø 1933-46

Chr. Østergaard Jensen skriver

Solnedgang ved Venøborg.

Samme sol, samme solnedgang, som herved set ved Venøborg igennem tusinder af år