Livet gennem tiderne

Fra Tider:  Da fortid var nutid

Fakta ved uger der gik
set fra vore øjne

Arkiv foto: Motiv gennem smal smøge til livet udadtil

Arkiv foto: Motiv gennem smal smøge til livet udadtil

Uge 34

Leder: Naturens gang
   Med alderen bliver verden mindre. Diverse aldersbetoninger magter ikke mere at opsummerer livets gang ude i den store verden.
   Ad naturens veje er mange af mangeårige bekendtskabskreds gået bort, ligesom tiden har udviklet sig med uoverskuelige udfordringer, som ikke magtes følge op ved.
   At verden med alderen føles mindre, er ikke ensbetydende med, at man ikke gennem tiderne har ført et rigt liv. Ved vores nu mindre verden, lever vi et godt liv med rige minder fra tiden hvor vi havde kræfter til at følge livet ude i den store verden.
   For ikke vort liv bare skal gå til grunde, har vi opbygget en hjemmeside med en bred vifte over: Vort livs mangfoldigheder.

Øvrige: Jeg har nu opsat 5 ugeberetninger på vores hjemmeside, gennem en tid hvor hjemmet har været præget af en turbulent tid ved forskellige livsformler som er bemærket ved ugeopsætninger.
   Tiden er gået og vi er så småt igen tilbage ved normale tilstande, så jeg tager nu en pause for flere ugeopsætninger.
   Det er muligt mine opsætninger opfattes som værdiløse, men i min verden indgår de i historien som værende tilstande som har forekommet i det virkelige liv.
   Muligt at jeg året ud opsætter et månedsberetning, men er endnu ikke besluttet.

Ugen der gik: Denne uge er stort set gået, som mange uger tidligere. Vi er så småt på vej til kan føre liv med de kræfter som er til rådighed derfor.
   Vi forventer, kan få endnu mange gode uger fremover og igen kan mødes med familier og venner.

Vejret: Rimelig fint, blandet med sol let vind og mindre byger til normalt sensommervejr.

Lørdag: Igen en god dag hvor Frits og Tonny kom på eftermiddagsbesøg.

Søndag: Hanne og Ryan var på eftermiddagsbesøg. Ellers ingen særbemærkninger

Mandag: Igen en god dag

Tirsdag: Igen en god dag uden særbemærkninger

Onsdag: Igen en god dag uden særbemærkninger

Torsdag: Igen en god dag uden særbemærkninger

Fredag: Fik i dag udskiftet sidste af vore to udgangsdøre, ser nu ret godt ud. Hav god wee.

I Aulum skinner solen hele dagen over Jonna Sejgs kunstværker

I Aulum skinner solen hele dagen over Jonna Sejgs kunstværker

Uge 33

Leder: Endnu et ord som har floreret i æteren som af Reuters og AFP blev kaldt for "upassende" og "væmmeligt", var den 21. august 2019 hvor statsminister Mette Frederiksen kaldte USA's præsidents tanke for køb af Grønland, for værende ”absurd".
   Håndtering af ord for alles tilfredshed, kan være en svær spøgelse at håndterer.

Øvrige: Vi er nu fremme ved tider, hvorved kan forventes tider med nye og andre udfordringer end de ”gode gamle” som med tiden er blevne noget tyndslidte.

Ugen der gik: Den forgangne uge er forekommet under stjernetegnet ”Løven”.
  Ella er født under stjernetegnet ”Løven” og har den seneste tid kæmpet som en Løve for overlevelse.
   Som nævnt ved den forgangne uge har hun gennem længere tid haft helbredsproblemer som endte med operation for tarmslyng, som hun kom godt igennem og har det godt nu.
  I samme løvens tegn, er gennem en længere periode med restriktioner for corona pandemi, restriktionerne derfor nu bleven ophævet, så det almene samfund igen kan føre en værdig livsførelse.       Ellas helbredstilstand har været hovedtemaet for denne uge. Der har været daglige kommunale hjemmehjælpsbesøg, samt sygeplejersker efter behov. Der skønnes for Ellas tilstand langsom forbedring i ugens løb.

Vejret: Rimelig god og skiftende med sol, gråvejr og småbyger.

Lørdag: God dag med normal almen husførelse, samt over telefonsamtale ønsket Helge en god fødselsdag i anledning, han i dag fylder 60 år og er ligeledes født under stjernetegnet ”Løven”

Søndag: Vi har nydt en god søndag, hvor Ingrid og Michael sidst på dagen kom på besøg, hvor vi nød aftenspisning sammen. Tak for en dejlig dag.

Mandag: En dag med diverse dagligdags sysler.

Tirsdag: En god dag uden nævneværdige bemærkninger.

Onsdag: En god dag uden bemærkninger.

Torsdag: En god dag som forrige med daglige hjemmehjælpsbesøg, samt i dag også af sygeplejerske for hjælp af bindskift.
   Ligeledes har Janni sidst på dagen trukket støvsugeren gennem huset.

Fredag: Ella har i dag, sidst på dagen, for første gang siden hjemkomst fra sygehus, gået to ture rundt om huset med sine vandrestave. Det gik fint og viser, der nu er vej fremad.
   Afslutter denne uge med tak for en god uge og tak for den hjælp vi har modtaget i ugens løb.

Arkiv foto:  Dag og nat sidder vidnerne på torvet, og følger folket som bærende drivkraft

Arkiv foto: Dag og nat sidder vidnerne på torvet, og følger folket som bærende drivkraft

Uge 32

Ugens sidestatus: Haft 24/215 besøgende.

Leder: Humoristisk ordbehandling kan for dele af folkemængden være det rene gift.
   Ved Dronningens nytårstale 1984 forelagde hun et input vedr. danskernes adfærd, som hun afsluttede med ordene: Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi (danskerne) dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder, nævnte Dronningen.
   Denne bemærkning var ret berammende, men blev opfattet som et angreb mod borgernes ytringsbegreber.

Øvrige: Som nævnt ved fredag, uge 31, vil jeg lige nævne processen for Ellas operation.
   Ella blev som nævnt akutindlagt og opereret for tamslyng torsdag i sidste uge.

   Begrundelse for jeg nævner det her er, at vi for tiden ofte hører megen klage for langsom og dårlig behandling ved vort sundhedsvæsen. Hos os genkender vi slet ikke denne klageretorik. Gennem årerene har vi altid gennem sundhedsvæsnet fået den hjælp vi har behov for.
   For behandling hos egen læge, har vi derved til enhver tid kunnet få konsultations tid efter behov, som vi er meget taknemmelige for.
   Ligeledes er vi taknemmelig for den hurtige proces som forekom for den nævnte akutindlæggelse for Ellas sygdom, ligesom jeg var velkommen og fulgte processen hele vejen igennem.
   Herfor skal lyde stor tak for hurtig egen lægehjælp, ambulancetjeneste, forbehandling på Holstebro sygehus og opperationsbehandling på Herning sygehus.
   Tillader mig at afslutte med, vi har et godt sundhedsvæsen, som fortjener stor ros for det arbejder denne udfører, når vi har tiltrængt behov.

Ugen der gik: Har været fokuseret på Ellas helbreds tilstand efter operation sidste torsdag. De almene hjemlige gøremål udføres efter tid og behov derfor.

Vejret: Afvekslende med sol og regnbyger, især når jeg færdes ad vejen for sygebesøg.

Lørdag: Dagen gået med diverse hjemlige sysler, samt været på sygebesøg hos Ella på sygehus, som efter omstændigheder har det ret godt. Under besøget kom Helge og Karine på besøg, hvor Ella og Jeg overbragte Helge sin fødselsdagsgave, da han fylder 60 år næste lørdag.
   Vedr. drøftelse for Ellas helbredstilstand, med min bror Anders, mangeårig og tidligere røntgenlæge ved Frederikstad sygehus i Norge nævner.
   Har gennem den seneste tid tænkt der var et tamslyng på vej. Denne er nu opereret og efterfølge symptomer som nævnes, er ret normale ved et sådan operation. Situation med hjerteflimmer er ikke unormale, der findes frem til årsag derfor og kan blokeres med rette medicin derfor.

Søndag: Har i dag været på besøg hos Ella på sygehuset, hvor også Hanne var en tur på besøg.
   Så længe Ella er på sygehus, vil besøg der, være dagenes hovedtema og så må de hjemlige gøremål stå i anden række.

Mandag: Under sygebesøget hos Ella i dag, kom også Helge og Karina.
   Under besøget i dag var stemningen lidt trykkende, da der under stuegang i dag luftedes tanke for at hjemsende Ella i morgen. Ved forespørgsel derom, må Helge og Mig deltage ved morgendagens stuegang.

Tirsdag: Helge og Mig deltog ved dagens stuegang. Fik derefter en god snak vedr. hjemsendelse, som vort ønske var tid ved et genoptræningssted, som blev godt modtaget og vil blive sendt ansøgning for.
   Aftenbesøg. Ella var op sidende i stol for aftenspisning og så frisk ud. Hanne kom også en lille tur. Hun var nu træt efter en hård dag. Men har det efter omstændighederne rimeligt godt.

Onsdag: Ella havde det godt i dag. Begyndende planlægning for udskrivelse.

Torsdag: Ella kommer hjem i aften

Fredag: Dag 1, ved Ellas hjemkomst fra sygehuset. Diverse ting kommer på plads for at få tid fremover til at fungerer.
   Ella har det ret godt og så tager vi det derfra.
   Sidst på eftermiddagen kom Hanne, Helge og Karine på besøg, som i anledning af Ellas fødselsdag havde medbragt smørrebrød, som vi nød i dagens anledning og Helges 60 års førdselsdag i morgen.
   Alt i alt en vellykket dag, med gode muligheder for kan gå en god fremtid i møde.

Optaget ved Ørre under søndagsturen uge 31. Værket hedder ”Kunsten i bevægelse”

Optaget ved Ørre under søndagsturen uge 31. Værket hedder ”Kunsten i bevægelse”

Uge 31

Ugens sidestatus: Haft 54/191 besøgende.

Leder: Om forskelligartede kunstværker kan være mange meninger. Men ordbehandling som kunstværk kan være et tvivlsomt begreb.
   Gennem ordjunglen er det et kunststykke at skabe sig et overblik over fundament fra tanke til handling. Men sådan er vores digitaliserede verdens udfordringer med tiden skruet sammen.

Øvrige: Gennem den forgangne uge har pressemedierne været hovedpræget af OL og andet stof fra sportens verden, på bekostning for synliggørelse af den igangværende sygeplejestrejke som har floreret under sportstemaer som EM-fodbold, cykelløb og nu OL.

Ugen der gik:
Om broen i Ørre
Fortæller Vognmand Henrik Andsbjerg, Ørre.

Som vognmand har han hentet broen som ny, i Stilling omkring 2010.
    Han er i øvrigt selv bleven gift på denne bro.

   Broen blev opført som en del af et kunstprojekt med internationale kunstnere, samt involverede af mange lokale og skolen i Sinding. Værket fik kunstnavnet som: ”Kunsten i bevægelse”.
   Ved siden af står der en hundesten. Der er indhugget billeder af hunde, tegnet af lokale børn. Så kan man tøjre hunden mens man får en snak. Der er tilsvarende hundesten i Sinding og Nybro.
   Broen er opført hvor vejen gik indtil engang i 1930erne. Der er stadig en enkelt pind fra den gamle vejbro nedenunder.
   Denne bro er fra ca. 2010. Det er lokale der slår græsset, fortæller vognmand Henrik Andsbjerg

Vejret: Vejret har været rimelig, medlavere temp. end sidste uge.
   Flere steder i sydlige lande som Tyrkiet, Rhodos og Grækenland er forekomne høje temperaturer op til sidst i 40erne, hvorunder har været en del store skovbrande.

Lørdag: I dag er det 3 år siden vi fejrede Diamantbryllup. Om alt går vel, kan vi om 2 år fejre krondiamantbryllup. I dagens anledning har vi over Facebook modtaget mange gratulations-lykønskninger. Tak for det.

Søndag: Efter længere tids ophold for småturskørsel, p.gr.a. Ellas helbredstilstand, har vi i eftermiddag prøvekørt vores utallige tur Ørre rundt, som vi kalder det og det nød vi.
   Se beretning om broen i Ørre, under afsnit: Ugen der gik

Mandag: Vores lille have, er mod øst beriget med landskabsudsigt hvis jorde i dag er bleven græsslået. Mener der er fjerde gang i denne sæson.
   Kl. 2321 blev vi beriget med vores 4 oldebarn. Rasmus og Katrine blev beriget med deres førstefødte barn, en pige.

Tirsdag: Da Ellas helbredstistand for tiden er svingende, har hun derfor i nat haft en urolig nat med noget maveonde og dårlig søvn. Hun tager derfor lidt ekstra morgensøvn.
   Dagen i dag har været dagen derpå, efter urolig nat med dårlig nattesøvn. Ella måtte i dag aflyse behandling ved fysioterapi. Var fremmødt, men udsatte p.gr.a.helbredstilstand.

Onsdag: Ella er for tiden inde i et maveondeproblem, med følgevirkninger som træthed, mest sengeliggende og dårlig nattesøvn. Vi ser tiden an og håber det bedste.
   Har nu i en uge været digitalabonnement på Herning Folkeblad, som jeg agter at fortsætte med fremover.
   Ella har i eftermiddag været til læge med sine maveproblemer. Blev ordineret til noget medicin som vi forventer hjælp ved.

Torsdag: Ella er i dag bleven akutindlagt med alvorligt tarmslyng. Forundersøgelse for behandling på akutafdelingen Holstebro sygehus. Blev sidst på dagen overflyttet til opperation på Herning sygehus, hvor hun blev opereret samme aften og har det efter omstændigheder ret godt.

Fredag: Det er dagen derpå, samt 2 gange været på besøg ved Ella på Herning sygehus, hvor kommende dage nu skal gå med genopretning af tarmfunktion efter gårsdagens operation.
   Vedr. processen for Ellas operation fremkommer ved næste uge under afsnit Øvrige