Livet gennem tiderne

Fra Tider:  Da fortid var nutid

Om udkørsel ved mergeloptagning henunder Vesterbjerge

Ved en tid omkring sidst 30'erne, blev der på Venø gravet mergel henunder Vesterbjerge, dette blev kørt rundt til ejendommene på nogle lastvogne, som på en eller anden måde var kommen til ø-en.
Åbenbart har der været nogle uoverensstemmelser med prisen for denne udkørsel, som herunder viste artikel skriver. 
Kan lige svag mindes epoken for denne mergeltransport, som på den tid var enkeltstående nyhed.