Livet gennem tiderne

Fra Tider:  Da fortid var nutid

Filosofiske strøtanker ved år 2300
Om 300 år er nutid bleven historie
Ved: Chr. Østergaard Jensen, 2019

Ved den tid, år 2300, kan historien fortælle, at for omkring 300 år siden var Danmark et selvstændigt kongerige, hvor regenten var konge eller dronning efter arveberettigelse dertil.

For styring af kongerigets love, efter grundlovens bestemmelse af 1849, var ansat et folketing på 179 medlemmer, som var folkevalgte ud af det daværende danske samfund, som kunne være fra forskellige samfundsfag, opdelt i partier mellem en såkaldt rød og blå blok. Valgperioder var min. 4 år, men ved uoverensstemmelser forekom ofte valg ind imellem.

Den Grundlovsgivende Rigsforsamling 1849

Carl Christian Constantin Hansen har malet det kendte maleri af ”Den Grundlovsgivende Rigs-forsamling” på Christiansborg, som nu hænger i Frederiksborgmuseet.