Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

 ”Nørreriis” – opført 1862

      Overtages af mine Bedsteforældre

   Marie og Anders H. Vestergaard 1918

Det gamle Nørreriis forinden mine bedsteforældre overtog det

Nørreriis omkring 1890. Udover den høje mand nr.4, fra venstre, er ejer Peder Kr. Staumstrup Jensen, vides ikke hvem de øvrige på "høstholdet" er.

”Nørreriis” på Venø blev opført 1862, ved navnet ”Nygaard” - af mine tipoldeforældre Else Riis og Jens Riis Pedersen,  af Sønderriis slægten.

Sønderriis slægten foreligger nu i udgiven bog: ”Slægtsminder 1668-2008, Sønderriis”  af Elna Falk, f. Sønderriis.

Efter Jens Riis Pedersen sin død i 1863, knap 64 år gammel, tilskøder enken Else Riis så ”Nygaard” i året 1875 gården til sin da kun 14 årlige yngste søn Peder Kristian Staunstrup Jensen, som i 1884 gifter sig med tjenestepige i præstegården Birtheline Sørensen, fra Næstved.

Else Riis og Jens Riis Pedersens ældste søn Mads Peder Jensen, f. 1852, bliver samme år tilskødet deres anden ejendom kaldet for ”Mads Boesgaards gård” – hvorfra ”Nygaard” var udstykket, og hvorved Mads Peder Jensen da en tid forinden, havde stiftet bo ved.

At gårdnavnet ”Nygaard” fremkommer var, at det var en nyopført ejendom på jorde af ”Mads Boesgaards gård” og ”Gadegaard” jorde, i Venøby.

Else Riis og Jens Riis Pedersen ejede begge ejendomme og boede i Gadegaard.

Efter de to brødres overtagelse af de to ejendomme, bliver de herved omdøbte til deres nuværende navne som: ”Sønderriis” og ”Nørreriis”.

Da parret Birtheline og P. Kr. S. Jensen på Nørreriis, var barnløse, - kunne derfor ikke ske generationsskifte til egne børn.

Herfor afhændes Nørreriis i 1918, til broderdatter Else Marie Vestergaard, f. Sønderriis, og hendes mand Anders Hovmøller Vestergaard.

Som således har ”Nørreriis” været i slægtens eje fra dets grundlæggende år 1862, til det gik på fremmede hænder i 1957.

Igennem årene 1862 – 1957 blive bygninger på ”Nørreriis” fornyet i flere omgange.

”Sønderris” bliver nogle år før århundredskiftet 1900, mageskiftet med ”Kongensgaard” i Nr. Nissum. Dels for at søge nye udfordringer, samt give sine 9 børn en mulighed for opvækst udenfor Venø.

Mads Peder Jensen Sønderriis dør 1932. Han har på sine ældre dage i 1924-25 skrevet erindringer over VENØ FØR og NU, som ved uddrag heraf kan læses i ”Hardsyssel Årbog 1925” side 115-136.

Ved originalbeskrivelse heraf, har jeg kunnet benyttet dette som kildeanvendelse  for beskrivelse  ”Et Fortids Folkefærd kommer til Venø”.

Da jeg herunder har beskrevet Sønderriis slægten ret fyldestgørende, vil dette herfor ikke herved blive omtalt nærmere.

Nørreriis blev grundlagt i 1862 af mine tipoldeforlældre Else Madsdatter og Jens Riis Pedersen og er herom beskrevet ved M.P.J.Sønderriis erindringer