Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Mine forskellige beskrivelser

 

Østergaard Slægten:
Beskrivelse af denne min slægt - er over min Fars side, fra Lindet, Vester i Give kommune.
Af praktiske grunde er denne beskrivelse opdelt i 6 hovedafsnit, med hver sin beskrivelse af slægtens liv, virke og gøremål.
Herved forekommer en afsnit af en vandremappe "Bindingsværk" som er brevbeskrivelse iblandt min far sine søskende igennem årerne 1952-1977.
Ligeledes er der herved en afsnit med et fyldestgørende data registrering af 4 slægtled fra 1890 - 1996.

Vestergaard Slægten:
Denne beskrivelse er over min Mors slægt:
Denne slægt er en gren af Vestergaard slægten fra "Ll.Vestergaard" i Fabjerg ved Lemvig 1844.
Beskrivelse af denne slægts liv, virke og gøremål fortæller, at det har været et folkefærd som hele tiden har været opsøgende efter nye udfordringer, men som for dem, ikke i alle tilfælde blev nogen dans på roser.

 

Sønderriis slægten
Sønderriis blev i 1884 fødehjem for min mormor Else Marie Sønderriis, gift Vestergaard. Da Sønderriis er omtalt i Mads Peder Jensen Sønderriis's underlagte erindringer "Et fortids folkefærd kommer til Venø" omtales den ikke nærmere herved.

 

Et fortids folkefærd kommer til Venø:
"Et fortids folkefærd kommer til Venø" - er skønnet for værende kulturhistorie.
Herved nævnte folkefærd er ligeledes om mine rødder, på min mors side.
Dette folkefærd kommer fra Flynder til Venø i 1830, og hvorfra der siden da og til vor tid, har været efterkommere på Venø, som med deres herved værende liv virke og gøremål på sin vis, har sat sine kulturelle præg på Venø.

 

1.Venø Kirke igennem tiderne: 

2 Venø Kirke gennem tiderne

Bekendt - så er det herved værende beskrivelse, det eneste og fyldestgørende beskrivelse som foreligger af Venø Kirke.

 

Fødehjem på Fødeø:

Samme ved pdf

Denne erindringsbeskrivelse for årerne 1934-46, over mit barndomshjem, er et ret detaljeret beretning med dybtgående bemærkninger, med over 100 afsnitsbeskrivelser over hjemmets forskellige funktioner, som for vor tid vil forekomme som helt ukendte.
Jeg har valgt at afslutte den ved 1946, da mine forældre i det år valgte at flytte til ”Lille Uhrlund” i Tvis.

 

Mine erindringer 1946-1958:

Samme ved pdf

Erindringsbeskrivelser af ”Erindringer efter 1946” er en ligeså dybtgående beskrivelse over mit andet hjem ved ”Lille Uhrlund” sine forskellige funktioner, som denne over mit bardomshjem på Venø.
Denne beskrivelse er ligeledes med ret mange afsnitsbeskrivelser.
Blandt andet har jeg herved indsat et afsnit af min militærtjenestetid som for mig har været noget specielt, ved at være brigadesoldat ved ”Det Danske Kommando i Tyskland”.
Jeg har valgt at afslutte denne beskrivelse omkring årene 1958, hvor jeg da selv stifter hjem med familie.

Arbejderhistorie:
For min tid som støberiarbejder på jernstøberi 1970-96 har jeg skrevet et specielt stykke arbejdshistorie herover som jeg har givet overskriften. ”Fra det ukendte, til virkelighed på arbejdspladsen.”
Denne beskrivelse, er som mine øvrige beskrivelse delt op i afsnit, over mine forskellige funktioner og synspunkter for at være støberiarbejder.

Orientering:
Det herved af ovenfor nævnte beskrivelser, har intet med slægtsforskning at gøre, da anvendt kildemateriale udelukkende er af stof fra overgemte efterladenskaber, samt mundtlige overleveringer af dengang overlevende ældre slægtninge, som jeg med righoldig stof har kunnet samle til beskrivelse af mine rødders liv virke og gøremål fra forrige århundrede. Det var ret interessant og giver stof til eftertanke.

Opdateret 11. sep. 2005

Vore slægtstræer

Gennem 6 generationer:  Ella  og  Christian